Armenia

Armenia releases song for Junior Eurovision, listen to “Tarber” (Different)!

ARMTV has just released the song that Anahit and Mary will sing on November 20 in Valletta. The Armenian duo will perform “Tarber” (Different) at Junior Eurovision 2016, composed by Nick Egibyan and lyricist Avet Barseghyan.

Listen to the song and watch the official music video below:

“Tarber” is about love and music – powers that unite us all despite our differences. Just like that, Mary and Anahit, 2 exceptional young ladies with different styles and personalities are united through their passion for music.

“I was very inspired by Mary and Anahit. The song was already creating itself in my mind, when I met them for the first time – says composer Nick Egibyan, – As soon as we started rehearsing, I realized that the song fits them perfectly. It’s very interesting, how music can unite 2 completely different artists, with different vocals and styles. I think we have created something very special!”

Lyricist Avet Barseghyan says he had several ideas about the theme of the song, but he knew from the beginning that he should highlight the differences of both artists:

“After several discussions with our team, we decided that it would be interesting to present the girls just the way they are. Each of them have their unique style, their personality, and that is what they sing about. Mary is elegant and stylish, while Anahit loves to experiment with new looks and trends. But in the end it is their passion for music that unites them” – says Avet.

Both Anahit and Mary were very excited during the shooting of “Tarber” music video:

“I am really enjoying this process! We have created 2 different looks that highlight our differences, our personalities. It was a lot of fun to “style fight” with Anahit on the set!” – says Mary.

“I’m sure people will love “Tarber”! The music video is very positive and colorful! I can’t wait to perform with Mary in Malta. I’m sure we are going to have a lot of fun and make new friends from all over the world!” – says Anahit.

You can find the lyrics of the song below:

Armenian

Իմ ոճը մեկն է՝ միշտ դասական,
Պահարանում միայն սև ու սպիտակ գույները կան,
Իմ ոճը այլ է՝ ազատ ու խենթ,
Համադրում եմ ես գույներ, երանգները…

Անդադար հակասում,
Ճանապարհ ենք կիսում,
Մենք իրար անտեսում,
Բայց հոգու ներսում…

Կարևորը երգն է,
Մեր տարերքն է, տարբեր,
Բայց մեր աչքերում,
Կա ժպիտ ու սեր,
Ամեն օրը լուսավոր է,
Քանի կա հոգում արև, հա-հարատև:

Ես ոճային եմ ու էլեգանտ,
Իմ սանրվածքը միշտ քեզ մոտ առաջացնում է խանդ,
Ես սպորտային եմ ու նորաոճ,
Համարձակ ու վառ կերպար, կարգապահ չեմ,
Անդադար հակասում,
Ճանապարհ ենք կիսում,
Մենք իրար անտեսում,
Բայց հոգու ներսում…

Կարևորը երգն է,
Մեր տարերքն է, տարբեր
Բայց մեր աչքերում,
Կա ժպիտ ու սեր,
Ամեն օրը լուսավոր է,
Քանի կա հոգում արև, հա-հարատև:

Ես ու դու շատ տարբեր ենք,
Մենք տարբեր աշխարհներ ենք,
Բայց արի ու տես
Մեկ է դու և ես
Լավագույն ընկերներ ենք:

I said o-o-o we will always have our own ways,
Because we are different, but not indifferent
A-a-a we will always live in one space,
Because love is bigger than any difference.

English

I have my own style – I’m always classy,
Only black and white colors In my wardrobe,
My style is different – I’m crazy and free,
Combining colors and shades.
Always arguing,
We have our ways,
We don’t see each other,
But deep inside…

Music is what’s important,
It’s our passion, it’s different,
But in our eyes
There is love and laughter,
Every day is full of light
As long as the sun is in our heart, always.

I’m stylish and elegant,
You’re always jealous of my hair,
I’m sporty and trendy,
I’m daring – a vivid spirit, not orderly.
Always arguing,
We have our ways,
We don’t see each other,
But deep inside…

Music is what’s important,
It’s our passion, it’s different,
But in our eyes
There is love and laughter,
Every day is full of light
As long as the sun is in our heart, always.

You and I are different,
We’re different worlds,
Yet you and I are best friends.

I said o-o-o we will always have our own ways,
Because we are different, but not indifferent
A-a-a we will always live in one space,
Because love is bigger than any difference.

Phonetic

Im vochy mekn e – misht dasakan,
Paharanum miayn sev u spitak guynery kan,
Im vochy ayl e – azat u khent,
Hamadrum em yes guyner, yerangnery
Andadar hakasum,
Chanaparh enq kisum,
Menq irar antesum,
Bayts hogu nersum…

Karevory yergn e,
Mer tarerqn e, tarber,
Bayc mer achqerum,
Ka zhpit u ser,
Amen ory lusavor e,
Qani ka hogum arev, ha-haratev.

Yes vochayin em u elegant,
Im sanrvatsqy misht qez mot arajacnum e khand,
Yes sportayin em u noravoch,
Hamardzak u var kerpar, kargapah chem.
Andadar hakasum,
Chanaparh enq kisum,
Menq irar antesum,
Bayts hogu nersum…

Karevory yergn e,
Mer tarerqn e, tarber,
Bayc mer achqerum,
Ka zhpit u ser,
Amen ory lusavor e,
Qani ka hogum arev, ha-haratev.

Yes u du shat tarber enq,
Menq tarber ashkharhner enq,
Bayts ari u tes,
Mek e du yev yes,
Lavaguyn ynkerner enq.

I said o-o-o we will always have our own ways,
Because we are different, but not indifferent
A-a-a we will always live in one space,
Because love is bigger than any difference.

About Anahit (13 years old):

Despite the fact that she was born in Sochi (Russia), she has a very strong connection to her motherland – Armenia. Anahit has been singing since she was a little child. As a professional, she started her career in 2013, when she participated in Russia’s “The Voice: Kids” and composer Igor Krutoy’s “Battle of talents” music competitions. Anahit has been watching JESC for many years. She is a big fan, and it was always her dream to sing on the big European stage. “I’m very honoured and happy to be given a chance to represent Armenia at this year’s Junior Eurovision! I can’t wait to share the stage with Mary. I’m sure we are going to have a blast!” – says Anahit.

About Mary (13 years old):

Mary was born in Vardenis, Armenia. In 2011 she started her studies at the “Do – Re – Mi” vocal school and since then has participated in numerous music competitions and festivals, both in Armenia and abroad. In 2015 she took the grand prix in “Renaissance” international music festival. “I’ve always dreamed of singing in the Junior Eurovision Song Contest. I can’t believe that my dream is finally coming true! I’m very excited, and I promise that me and Anahit are going to do our best to impress everyone this November!” – says Mary.

Armenia has taken part at Junior Eurovision ever since 2007 achieving very successful results. Moreover, the country is the only one owning two trophies, 3rd and 2nd, after the introduction of the Top-3 prizes in 2014. The Armenian best result came in 2010 with the victory of Vladimir Arzumanyan and the song “Mama”.

What do you think about the Armenian song for Junior Eurovision?


Source:  AMRTV
Armenia, Junior Eurovision, Junior Eurovision 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.